Wanda Łapińska

Michał Krawczyk w rozmowie z koordynatorką Uniwersytetu Trzeciego Wielu poruszył temat programu spotkań, zaangażowania skierniewickich seniorów w naukę, rozwój i dzielenie pasji.