Dr Elżbieta Ostrowska

Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w audycji poświęconej seniorom mówiła m.in. o stygmatyzacji osób starszych i z niepełnosprawnością.