Monika Antczak – kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Odsłuchaj audycję tutaj:

W niedzielę 16 czerwca Dariusz Ziemiańczyk w audycji “Mam pytanie do” gościł kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii – Monikę Antczak. W rozmowie poruszono m.in. temat trwającego sezonu turystycznego.