Krystyna Ozga

Odsłuchaj audycję tutaj:

W piątek, 29 marca “Gościem dnia” Radia RSC była Krystyna Ozga – Przewodnicząca Rady Seniorów woj. łódzkiego oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skierniewicach.

W rozmowie Michał Krawczyk poruszył temat aktualności związanych z działalnością Rady Seniorów oraz wyborów samorządowych – ich znaczenia na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, jak również instrukcji związanych z przebiegiem głosowania.