dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, Jarosław Chęcielewski, Tadeusz Grotkowski

Odsłuchaj audycję tutaj:

We wtorek 12 grudnia w audycji “Gość dnia” Radia RSC Maciej Bąba rozmawiał z uczestnikami spotkania dotyczącego utworzenia Akademickiej sieci szkół ćwiczeń „Pedagogia”, w której przyszli nauczyciele, studenci „Uczelni” będą doświadczać praktycznej weryfikacji wiedzy teoretycznej, zdobywanej podczas studiów, a nauczyciele czynni zawodowo – doskonalić swój warsztat pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – przy wsparciu ze strony placówki doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. W rozmowie:

◾ dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB – Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego,
◾ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,
◾ Tadeusz Grotkowski – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego.