Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Pierwsze dni maja to nie tylko okazja do odpoczynku, ale także czas świąt narodowych. 3 maja w Skierniewicach odbędą się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O tym, co będzie działo się w Skierniewicach mówi Anna Majda-Baranowska z Muzeum Historycznego Skierniewic: