|

II sesja Rady Miasta Skierniewice

II sesja Rady Miasta Skierniewice należała do jednych z najważniejszych. W jej trakcie radni podejmowali decyzję o udzieleniu votum zaufania oraz udzieleniu absolutorium prezydentowi. W obu przypadkach decyzja rady była pozytywna. Tuż po głosowaniu prezydent Krzysztof Jażdżyk zaapelował o wspólną budowę przyszłości Skierniewic:

Votum zaufania oraz absolutorium to dwie uchwały które miała znaczenie podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Skierniewice. W obu przypadkach były one przychylne prezydentowi Krzysztofowi Jażdżykowi. W przerwie obrad zapytaliśmy m.in. o stan zadłużenia miasta, które – w opinii prezydenta są kontrolowane przez odpowiednie wydziały – są bezpieczne: