Zgłoszenia do tytułu Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice

Do 15 stycznia Urząd Miasta Skierniewice przyjmuje zgłoszenia kandydatów do prestiżowego tytułu Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice.

Tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice jest wyróżnieniem przyznawanym dla osób i podmiotów prawnie uznanych, których pozytywne dokonania korzystnie wpływają na renomę miasta, przyczyniając się do jego promocji.

mówi Arkadiusz Kopczewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Skierniewice.

Propozycje kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia można przesyłać za pomocą specjalnie przygotowanego formularza do pobrania [TUTAJ].

Zgłoszenia można wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta lub przekazać drogą elektroniczną na adres: [email protected].