Remont schodów przy dworcu PKP w Skierniewicach

Ratusz ma już za sobą ogłoszenie przetargu oraz otwarcie ofert. Aby sfinalizować procedurę, niezbędne jest zatwierdzenie przez Radę Miasta dodatkowych środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

Sprawa zostanie poddana pod głosowanie już w czasie najbliższej sesji, 21 marca. W dalszej kolejności nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą, który będzie miał 175 dni na przeprowadzenie gruntownego remontu wraz z wymianą dylatacji na jednej jezdni wiaduktu. Całość zadania jest warta ponad 660 tys. złotych.

Więcej na ten temat mówił prezydent Skierniewic – Krzysztof Jażdżyk:

Zdjęcie: I love SKC