Skierniewickie placówki oświatowe otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szkoły podstawowe nr 5 i nr 9 oraz Przedszkole nr 3 w Skierniewicach otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rolą programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy

mówił Arkadiusz Kopczewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Skierniewice.

Zdjęcie: https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa