#DajmyDrzewomPrawo

Odsłuchaj audycję tutaj:

Dziś studio Radia RSC odwiedził aktywista oraz inspektor drzew – Bartek Dworczyński, aby uświadomić ludzi, jak ważne dla nas powinny być drzewa. Są one kluczowym elementem zielonej infrastruktury, chroniąc nas przed wysokimi temperaturami, zanieczyszczeniami, podnosząc jakość naszego życia.

Szanujmy drzewa – aby je wyciąć czy zniszczyć wystarczy chwila, natomiast ich odtworzenie zajmuje dziesiątki lat. Są one nie tylko potrzebne w dobie kryzysu klimatycznego i ekologicznego, ale również zwyczajnie do życia.

W związku z akcją, jutro (26.04 – piątek) w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (sala 114, I piętro, godz. 17:00) odbędzie się spotkanie, w którego trakcie każdy uczestnik będzie miał okazję wysłać pocztówkę do polityków, na której zamieszczono apel o wprowadzenie pilnych zmian prawnych zwiększających ochronę drzew, w szczególności poprzez:

  1. Wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie.
  2. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych.
  3. Urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę, tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew.
  4. Naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych, tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew.
  5. Zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.