Lada moment rozpoczną się dwie inwestycje drogowe w powiecie skierniewickim.

Data publikacji: 19.05.2022

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach podpisano dwie umowy na wykonanie modernizacji dwóch odcinków dróg administrowanych przez powiat. Obie inwestycje, na łączną kwotę 14,5 mln zł. otrzymały w sumie 10 mln zł. dofinansowania z różnych funduszy rządowych.

Pierwsza w nich to modernizacja drogi powiatowej na odcinku Słomków – Pszczonów – granica z powiatem łowickim. Prace, warte ok. 7,4 mln zł. będą prowadzone przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawcę reprezentował Mariusz Gładki, dyrektor ds. sprzedaży:

Radości z rozpoczęcia tej inwestycji nie krył mieszkaniec Makowa, radny powiatowy Marek Skiba:

Druga z inwestycji to przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Słupi do granic z powiatem brzezińskim. W tym przypadku Starostwo Powiatowe otrzymało z Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości blisko 4,7 mln zł.

W sumie prace warte ponad 7 milionów będzie wykonywana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim również z Piotrkowa Trybunalskiego. Przy podpisywaniu umowy obecny był prezes Marek Kijanowicz:

Przy podpisywaniu umów Zarząd Powiatu reprezentował wicestarosta Tadeusz Grotkowski:

Obie inwestycje rozpoczną się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Ich zakończenie, zgodnie z umowami, ma nastąpić w przeciągu pięciu miesięcy.

mb