Skierniewice: Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej

Data publikacji: 04.01.2022

Ruszył nabór wniosków o stypendia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Osoby zajmujące i realizujące się w tych dziedzinach mają możliwość wystąpienia z takim wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice:

mówi Arkadiusz Kopczewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Skierniewice.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Miasta Skierniewice oraz jego wysokość określa Uchwała Nr XLVI/7/18 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można pobrać [TUTAJ] lub otrzymać w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12/12