Gość dnia: Agnieszka Kubik – Śliczniak, Wanda Łapińska, Ilona Paluchowska – 44. SŚKOiW

Data publikacji: 14.09.2021

O zaangażowaniu podopiecznych, instruktorów i współpracujących z Centrum Kultury i Sztuki w 44. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw z Gośćmi dnia radia RSC rozmawiała Magdalena Gorożankin: