ZUS: Do końca lutego rodzice dzieci do 8 roku życia oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Data publikacji: 16.02.2021

Rodzice dzieci do 8 roku życia oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 lutego. Świadczenie przysługuje, gdy żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka oświatowa jest zamknięta z powodu COVID-19 lub gdy działa w ograniczonym zakresie i nie może zapewnić dziecku opieki.

mówiła Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa łódzkiego, która dodaje, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.