Region: Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przyznało granty

Data publikacji: 27.01.2021

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” podpisane zostały umowy grantowe z gminą Rawa Mazowiecka oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin: Cielądz, Puszcza Mariańska, Regnów i Żelechlinek. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Pieniądze trafią między innymi do Bartnik w powiecie żyrardowskim:

mówił Krzysztof Sobczyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach.

Lista zadań, które otrzymały dofinasowanie:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie grant pt. „Rozwój świetlicy wiejskiej w Łaszczynie poprzez modernizację zewnętrzną budynku OSP.”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku realizuje grant pt. „Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Żelechlinku”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach realizuje grant pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP”
  • Gmina Rawa Mazowiecka realizuje grant pt. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno – kulturalnej”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie realizuje grant pt. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy OSP w Regnowie”.