Bolimów (powiat skierniewicki): wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne

Data publikacji: 19.01.2021

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Bolimów radni głosowali nad dwiema uchwałami. Obie dotyczyły konsultacji społecznych. Pierwsze związane są z budową węzła autostradowego na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi wojewódzkiej 705. Drugie z nadaniem miejscowości Bolimów statusu miasta. Mówi zastępca wójta Patryk Kołosowski:

Zgodnie z uchwałami przyjętymi jednogłośnie konsultacje będą przeprowadzane elektronicznie lub papierowo. W drugim przypadku, ankiety trafią do wszystkich mieszkańców gminy Bolimów pocztą. Konsultacje ma poprzedzić akcja informacyjna.

Foto: Urząd Gminy w Bolimowie