ZUS: wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Data publikacji: 04.12.2020

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy emeryt i rencista może dorobić do swojego świadczenia. Jednak należy kontrolować, czy dodatkowe zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak podkreśla Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego – limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Te wprowadzone z początkiem grudnia będą obowiązywać od do końca lutego przyszłego roku.

Emerytura lub renta zostanie zmniejszą, gdy przychód z dodatkowego źródła przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.