Czystsze powietrze nad Skierniewicami

Data publikacji: 10.12.2020

Rok trwała inwestycja, dzięki której skierniewicka Energetyka Cieplna wypełni wymogi unijne, a co najważniejsze – zabezpieczy mieszkańców w przyszłych latach w ciepło. O inwestycji tej mówi prezes spółki Mateusz Jarczyński:

Z kolei Mirosław Lidke, prezes firmy montującej, wart 28 mln zł., system zwrócił uwagę, iż inwestycja w Skierniewicach jest jedną z kilku, które obecnie są wykonywane na terenie Polski

Budowa i montaż systemów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochronu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obecny na uroczystym przecięciu wstęgi wiceprezes Artur Michalski podkreślił aspekt ciepła systemowego, które winno być wykorzystywane również przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Z kolei prezydent Krzysztof Jażdżyk zauważył, iż inwestycje takiej jak w Energetyce Cieplnej, czy też w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie są może zbyt widoczne, lecz podnoszą komfort życia mieszkańców Skierniewic.

Obecnie na terenie spółki trwa kolejna inwestycja. Tym razem jest to budowa systemu kogeneracji, dzięki czemu koszt wytwarzania energii cieplnej znacznie spadnie. Poza tym skierniewicki EC stanie się bardziej przyjazny środowisku.