Żyrardów: władze miasta planują unowocześnić monitoring

Data publikacji: 05.10.2020

Władze Żyrardowa planują unowocześnić monitoring na terenie miasta. Tak wynika z autopoprawki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028. Na ostatniej sesji Rady Miasta Żyrardów do dokumentu zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji monitoringu Straży Miejskiej:

mówiła Anna Krupa, skarbnik miasta.