Skierniewice: zajęcia na Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego w trybie hybrydowym

Data publikacji: 01.10.2020

Dzisiaj rozpoczął się nowy rok akademicki. Również na zajęcia na Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego w Skierniewicach wracają studenci. Nauka prowadzone będzie w trybie hybrydowym. Dla skierniewickiej szkoły wyższej jest to rok wyjątkowy.
Placówka istnieje już 15 lat. Powstała w 2005 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W ubiegłym roku zmieniła nazwę i uzyskała patrona.

Z rektor Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego w Skierniewicach, dr Elżbietą Stokowską – Zagdan rozmawia Łukasz Saptura: