Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021 – inny niż wcześniejsze.

Data publikacji: 01.09.2020

W większości szkół w Polsce, dziś rozległ się pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Jednak rozpoczęcie edukacji jest zupełnie inne niż te, które znamy z poprzednich lat.

Powrót do szkoły jest możliwy dzięki wprowadzeniu szeregu zaleceń sanitarnych, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS coV-2.

O zaleceniach dla dyrektorów szkół z terenu Skierniewic i powiatu skierniewickiego mówiła dziś na naszej antenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Justyna Łukasik.

Jak podkreślają nasi rozmówcy powrót do nauki stacjonarnej to wyzwanie nie tylko dla organów prowadzących, czy też dyrekcji. To wspólne działanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Jak mówił w „Programie samorządowym Miasta Skierniewice” prezydent Krzysztof Jażdżyk wszelkie zalecenia służb sanitarnych zostały wdrożone. Profilaktycznie, skierniewicka oświat została doposażona, by ewentualnie powrócić do nauki w systemie zdalnym.