Łódzkie: nowe mobilne punkty pobierania wymazów

Data publikacji: 24.09.2020

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnie z wojewodą łódzkim i Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego rozbudował sieć mobilnych punktów pobierania wymazów. W Łódzkiem takich punktów jest już 26. Nowe otwarto między innymi w Rawie Mazowieckiej Brzezinach i Koluszkach.

mówiła Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.