Żyrardów: Ratusz będzie starały się o dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego

Data publikacji: 28.08.2020

Na ostatniej sesji Rady Miasta Żyrardów radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z gospodarowaniem wodami opadowymi. W jego ramach planowana jest budowa zbiornika retencyjnego:

mówił Jacek Grzonkowski, dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta w Żyrardowie.