ZUS: wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy do dzisiaj

Data publikacji: 31.08.2020

Jeszcze tylko dzisiaj (31 sierpnia) pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i zmniejszających niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ten cel przeznaczył 50 mln złotych. Mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego:

Najwyższe dofinansowanie mogą otrzymać firmy zatrudniające ponad 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Firmy nie mogą znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.
Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.