Rawa Mazowiecka: dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną wyremontowane trzy ulice

Data publikacji: 25.08.2020

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną wyremontowane trzy rawskie ulice. To ulice Mickiewicza, Miła oraz Warszawska.
Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej:
„Założeniem projektowym jest stworzenie z ulic ramy transportowej, która zapewnić ma przepustowość i płynność ruchu w centrum miasta po jego gruntownej przebudowie. Ulica Krakowska i Miła w tym układzie będą jednokierunkowe, a na ich skrzyżowaniach z ulicą Warszawską zainstalowane będą zsynchronizowane z sobą sygnalizacje świetlne.”
Całość inwestycji to koszt blisko 2,5 miliona złotych z czego ponad milion pochodzi ze środków Funduszu. Całe zadanie ma zostać zakończone do grudnia przyszłego roku.

Foto: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej