Powiat sochaczewski: inspekcja sanitarna apeluje o unikanie wody z Wisły

Data publikacji: 31.08.2020

W związku z awarią kolektora w oczyszczalni „Czajka” w Warszawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał komunikat. Czytamy w nim, że awaria nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

Wszystkie ujęcia wody pitnej są bezpieczne, ponieważ jak tłumaczy PPIS, nie pochodzą z Wisły, tylko ze studni głębionych znajdujących się pod stały nadzorem służb sanitarnych.

Jednocześnie w Wiśle na całym jej odcinku od Warszawy w stronę Gdańska, zakazuje się wykorzystywania wody z tej rzeki do picia oraz zakazuje się kąpieli, uprawiania sportów wodnych, połowu ryb, podlewania upraw, pojenia zwierząt gospodarskich itp.