Łowicz: burmistrz Krzysztof Kaliński bez wotum zaufania i absolutorium

Data publikacji: 26.08.2020

Na wczorajszej (25 sierpnia) sesji Rady Miasta Łowicza burmistrz Krzysztof Kaliński nie otrzymał wotum zaufania. Za przyznaniem głosowało 9 radnych, 11 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Przed głosowaniem głos zabrał burmistrz:

Wtorkowa sesja po kilku godzinach została przerwana. Obrady kontynuowane są od godziny 10. Dzisiaj radni rozpatrzą uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta.

[Aktualizacja]

Dzisiaj (26 sierpnia) kolejny nienajlepszy dzień dla burmistrza Łowicza. Podczas dzisiejszych obrad radni nie udzielili Kalińskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.