Żyrardów: radni przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Data publikacji: 16.07.2020

Na ostatniej sesji rady Miasta Żyrardów przegłosowano uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028 wraz z prognozą długu. Jakie wprowadzono autopoprawki – o tym skarbnik miasta Anna Krupa:

Uchwała została przyjęta większością głosów. Za zamianami głosowało 15 radnych, jedna osoba wytrzymała się od głosu.