Skierniewice: w tym roku mija 60-lat od śmierci poety Tadeusza Sułkowskiego

Data publikacji: 10.07.2020

W tym roku mija 60 rocznica śmierci Tadeusza Sułkowskiego. Poeta urodził się i spędził młodość w Skierniewicach. W czasie wojny jako żołnierz 18 Pułku Piechoty 26 Dywizji dostał się do niemieckiej niewoli. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Wystawę poświęconą poecie można oglądać w Muzeum Historyczne Skierniewic do końca lipca. Na jej temat Łukasz Saptura rozmawia z kuratorem Michałem Gałęzowskim: