Rawa Mazowiecka: uwaga na zmianę organizacji ruchu na ulicy Krakowskiej

Data publikacji: 20.07.2020

Wyłączona została z ruchu ulica Krakowska na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Mickiewicza.
Powodem są prace budowlane przewidziane w pierwszym etapie prac związanych z zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
Inwestycja została podzielona na etapy, co zdaniem rawskiego magistratu pozwoli na ograniczenie niedogodności i utrudnień w ruchu komunikacyjnym do niezbędnego minimum.

Foto: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej