Eko-katastrofa na Mrodze

Data publikacji: 29.06.2020

O konsekwencjach wycieku substancji ropopochodnych do zbiornika na Mrodze opowiada biolog, dr Anna Traut-Seliga