Informacja dotycząca „dodatku węglowego”

Data publikacji: 22.09.2022

Jak informuje Dagmara Zalewska – rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego, wczoraj Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po przeanalizowaniu przesłanych przez wojewodę łódzkiego wniosków, przelało na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego fundusze na wypłatę dodatków węglowych:

Zgodnie z ustalonym harmonogramem Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał samorządom zapotrzebowanie w kwocie 616.274.829 zł.