Skierniewice: Ruszył program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

Data publikacji: 27.07.2022

Urząd Miasta Skierniewice informuje, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe:

mówi Przemysław Rybicki, rzecznik prasowy skierniewickiego magistratu. Urząd zbiera wstępne deklaracje właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Skierniewice, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Deklaracje należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, do 4 sierpnia br.

Dofinansowania będą przyznawane poszczególnym grupom beneficjentów klasyfikowanych w trzech poziomach:

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Szczegóły i wnioski programu znajdują się na stronie skierniewice.eu.