Skierniewice: Jednogłośne absolutorium dla Prezydenta Krzysztofa Jażdżyka

Data publikacji: 01.07.2022

Wczoraj (30.06.) podczas XLIV sesji Rady Miasta Skierniewice jej członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Skierniewic Krzysztofowi Jażdżykowi:

podczas sesji Prezydent Skierniewic kilkukrotnie dziękował za pracę i służbę w roku 2021 i pierwszej połowie 2022 nie tylko pracownikom urzędu, radnym, ale przede wszystkim mieszkańcom, wolontariuszom, bez których wiele działań podejmowanych przez miasto nie miałoby powodzenia.