Skierniewice: 12 lipca konsultacje społeczne ws. zazielenienia rynku

Data publikacji: 05.07.2022

12 lipca o godz. 18.00 w holu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego będzie można szczegółowo zapoznać się z obiema koncepcjami oraz porozmawiać o proponowanych rozwiązaniach z projektantami.

Mieszkańcom zostaną zaprezentowane dwie koncepcje przebudowy płyty rynku. Jak mówił na naszej antenie prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk obie propozycję są ewolucją, a nie rewolucją:

Poniżej prezentujemy obie koncepcje:

Wariant A

Wariant A

Koncepcja zakłada częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni placu z kostki kamiennej w celu zagospodarowania tej przestrzeni zielenią średnią i wysoką oraz nowymi wygodnymi posadzkami z płyt granitowych. Wzdłuż projektowanych ciągów pieszych planowane jest ustawienie ławeczek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz niskich donic z roślinnością sezonową. Powyższe plany zakładają utrzymanie istniejącej fontanny wraz z przylegającą posadzką oraz ich częściowy remont. W ramach proponowanego rozwiązania ponad 630 m² rynku zostanie przekształconych w przestrzeń zieloną, a na głównej płycie zasadzone zostaną ponadto 34 drzewa.

Wariant B

Wariant B

Drugie rozwiązanie umożliwia podzielenie całej inwestycji na etapy. W pierwszej kolejności koncepcja zakłada pozostawienie istniejącej fontanny wraz z przylegającym placem oraz zaprojektowanie okalającej z trzech stron zieleni niskiej i wysokiej. Zasadniczą różnicą w stosunku do wariantu A jest sposób rozwiązania komunikacji pieszej poprzez poprowadzenie jej w formie alei z drzewami po obu stronach, co zwiększy poczucie kameralności oraz zapewni odpowiednio dużo cienia w upalne dni. Wariant ten posiada też więcej powierzchni zielonych, co przekłada się na liczbę drzew. Koncepcja ta jest przystosowana do dalszej rozbudowy w późniejszym etapie. Realizacja tej wersji zakłada, że ponad 800 m² rynku będzie można przekształcić w przestrzeń zieloną, na której posadzonych zostanie 47 drzew.

************

12 lipca o godz. 18:00 w holu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego będzie można szczegółowo zapoznać się z obiema koncepcjami oraz porozmawiać o proponowanych rozwiązaniach z projektantami. Skierniewiczanie swoje uwagi mogą także zgłaszać mailowo na adres: a.pasik@um.skierniewice.pl lub wisniewska@um.skierniewice.pl. Obie koncepcje wraz ze szczegółowymi slajdami dostępne są na stronie internetowej skierniewickiego ratusza: www.skierniewice.eu.