Rawa Mazowiecka: Nadanie imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej

Data publikacji: 23.06.2022

Staraniem Rady Powiatu Rawskiego od 22 czerwca Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej nosi imię ks. bp. Józefa Zawitkowskiego – biskupa pomocniczego diecezji łowickiej w latach 1992 – 2013, kaznodziei, poety, autora pieśni i modlitewników.

W uroczystości nadania imienia PBP udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z burmistrzem Rawy Mazowieckiej – Piotrem Irlą. starostą rawskim – Józefem Matysiakiem oraz radnymi, a także duchowieństwo reprezentowane przez ordynariusza diecezji łowickiej bp. Andrzeja F. Dziubę oraz rawskich proboszczów.

W odsłonięciu tablicy udział wzięli także bliscy zmarłego w październiku 2020 r. biskupa – siostry oraz brat z żoną.

O tym, dlaczego Biblioteka otrzymała takiego patrona mówił starosta rawski:

O planach względem patrona mówiła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Joanna Rolewska – Kowalczyk: