Dodatkowe patrole policyjne dzięki porozumieniu z samorządem miasta

Data publikacji: 27.04.2022

Bezpieczeństwo mieszkańców i ład na ulicach miasta są priorytetem zarówno dla skierniewickiego Samorządu jak i funkcjonariuszy Policji.

26 kwietnia Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk i Komendant Miejski Policji w Skierniewicach insp. Wojciech Dworak w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach podpisali porozumienie, w którym udokumentowano przekazanie łącznie kwoty 170 tysięcy złotych na służby ponadnormatywne oraz okresowe nagrody dla policjantów za ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w bieżącym roku.

mówi kom. Magdalena Studniarek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Dodatkowe służby przyczynią się również do aktywnego przeciwdziałania przestępczości i popełniania wykroczeń oraz poprawy szeroko rozumianego porządku publicznego, a zwłaszcza aktów chuligaństwa, poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

Funkcjonariusze dodatkowe patrole rozpoczną już w najbliższych dniach, a do końca roku będzie ich kilkaset.

Fot. KMP Skierniewice