Skierniewice: Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów okręgu skierniewickiego

Data publikacji: 24.03.2022

23 marca w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach odbyło się pierwsze dla wszystkich członków – po czasie pandemii – spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów okręgu skierniewickiego.

Podczas zabrania plenarnego omówiono bieżące sprawy, zaplanowano działania dotyczące aktywizacji, wsparcia i opieki dla seniorów, a także dokonano uzupełnień w zarządzie.

Na spotkaniu obecna była Magdalena Gorożankin, która rozmawiała m.in. przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: