Kolejna edycja programu „Sołectwo na plus”.

Data publikacji: 02.03.2022

(fot. archiwum lodzkie.pl)

Sześć mln zł trafi w tym roku do sołectw w Łódzkiem dzięki kolejnej już edycji programu „Sołectwo na plus”. To pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, małych projektów w sołectwach. Pula pieniędzy do podziału to 6 mln zł, sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do 12 tys. zł.
Jednostki samorządu terytorialnego w naszym województwie, mogą też liczyć na dotacje z programu „Infrastruktura sołecka na plus”. To całkiem nowy projekt, w ramach którego do podziału są 2 mln złotych. Sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do 100 tys. zł.
Samorząd województwa łódzkiego chce w ten sposób wspierać i promować ciekawe inicjatywy społeczności lokalnej, inspirować do działania mieszkańców, ale również budować świadomość obywatelską i tożsamość lokalną. Program „Sołectwo na plus” to także świetny sposób na poznanie potrzeb mieszkańców małych miejscowości Łódzkiego.
Więcej informacji o programie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus
(fot. archiwum lodzkie.pl)

Informacja pochodzi z Urząd Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.