ZUS: Zmiany dla przedsiębiorców związane z Polskim Ładem

Data publikacji: 08.02.2022

Wraz z początkiem tego roku zmieniły się przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. Chodzi tu o relacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zapisy, które weszły w życie dotyczą nie tylko nowych wzorów dokumentów, czy ich terminów składania. To też określenie grupy, które jest zwolniona z nowych obowiązków oraz przejrzystość w zatrudnianiu.

O tym zmianach na naszej antenie mówiła Agnieszka Majkowska – Nowak, zastępca dyrektora ds. dochodów w I Oddziale ZUS w Łodzi.

Jedną z ważnych zmian, które obowiązują od początku 2022 r. są terminy składania poszczególnych dokumentów do ZUS:

Kolejnym ważnym aspektem, który dotyczy przedsiębiorców są wzory dokumentów. Część przestaje obowiązywać, a w ich miejsce pojawią się nowe:

Ustawodawca, co ciekawe, wprowadził nową grupę płatników zwolnionych z opłacania składek:

Ważnym elementem, które pojawił się w nowych zapisach jest przejrzystość w zatrudnianiu pracowników. Chodzi tu o różnice miedzy wysokością pensji zapisanej w umowie, a tym co naprawdę otrzymuje pracownik. Często zdarzał się proceder „płacenia pod stołem”:

mb