Gość dnia: Anna Głowacka – Tarczyk, Jadwiga Bzoma – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolimowie

Data publikacji: 24.02.2022

O smaku, który pamięta się od dzieciństwa, idealnych pączkach, sekretach i tajnikach przygotowywania słodkości i szczytnym celu, który w tym roku przyświeca wszelkim słodkim wypiekom z Anną Głowacką – Tarczyk i Jadwią Bzomą z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolimowie rozmawiała Magdalena Gorożankin: