Skierniewice: Podsumowanie konkursu „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom”

Data publikacji: 08.12.2021

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach wraz z Urzędem Miasta oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła konkurs plastyczny „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom” organizowany w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej „Młodość bez uzależnień”.

Dziś siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Zaangażowanie młodych mieszkańców w profilaktykę niezwykle cieszy prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka:

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej i  wymyślenie hasła  w zakresie tematycznym dotyczącym instytucji, które pomagają w życiu bez nałogu, w tym roli Policji w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
 Komisja Konkursowa w składzie:

– mł. insp. Monika Hurko – Nesterowicz – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach
– Anna Walczak  –  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice
–  Małgorzata Stefanowska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach;
–  Magdalena Broniarek – z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice;
– Maciej Białek – grafik komputerowy;

przyznała nagrody i wyróżnienia uczniom Szkół Podstawowych nr 4 i 5 oraz ZSZ nr 1 i LO im. B. Prusa w Skierniewicach.

Prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza Maciej Białek „Qrczak”, członek komisji konkursowej:

Zwycięskie prace stworzyły kalendarz profilaktyczny, który zawiśnie w instytucjach, firmach i szkołach na terenie miasta.