Kampania „16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”-finał.

Data publikacji: 10.12.2021

25 listopada w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, rozpoczęła się kampania „16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”. Dzisiaj, 10 grudnia w Dniu Praw Człowieka, akcja ma swój finał. Celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i inicjowanie działań przeciwko przemocy kobiet, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka. O formach przemocy i narzędziach służących do jej przeciwdziałania, rozmawialiśmy z gośćmi Radia RSC.