Gość dnia: Anna Traut – Seliga i Małgorzata Drązikowska

Data publikacji: 30.11.2021

O międzynarodowym projekcie prowadzonym od czerwca w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, wyjeździe do Włoch, różnorodności biologicznej i zdrowej żywności a także o rozwijającym wpływie projektów międzyszkolnych i międzynarodowych z nauczycielkami Anną Traut – Seligą i Małgorzatą Drązikowską rozmawiała Magdalena Gorożankin: