Gość dnia: ks. Grzegorz Gołąb

Data publikacji: 29.10.2021

O sacrum i profanum święta zmarłych, wiązankach – w nieoczywisty sposób, przemijaniu i refleksjach listopadowych z Gościem dnia Radia RSC rozmawiała Magdalena Gorożankin: