Gość dnia: Danuta Żakieta i Krystyna Kuś – Skierniewickie Stowarzyszenie Amazonek

Data publikacji: 22.10.2021

O kobiecości w chorobie, akcji „Jak dbam – tak mam!”, profilaktyce nowotworów piersi i działaniach Stowarzyszenia Amazonek z prezes Krystyną Kuś i Danutą Żakietą rozmawiała Magdalena Gorożankin: