Skierniewicki EC: Coraz większe koszty produkcji ciepła

Data publikacji: 09.09.2021

Do Urzędu Regulacji Energetyki trafia coraz więcej wniosków o podwyższenie taryf za produkcję energii cieplnej. W ten sposób przedsiębiorstwa ciepłownicze starają się zareagować na rosnące wciąż ceny uprawnień do emisji CO2. Obecnie (9 września) uprawnienie do emisji jednej tony CO2 kosztuje ponad 62 euro.

Tendencją tą niepokoi się prezes Energetyki Cieplnej w Skierniewicach Mateusz Jarczyński:

Jak dodaje prezes skierniewickiej spółki ciepłowniczej nie tylko koszt uprawnień wzrasta. Do góry poszły też koszty energii elektrycznej, gazu oraz samego węgla:

Podliczmy zatem ile obecnie kosztuje realnie jedna tona węgla (w przypadku EC w Skierniewicach jest to miał węglowy):
1 tona węgla – 309 zł.
Spalenie jednej tony węgla powoduje „produkcję” 2,2 tony CO2.
Koszt emisji – 2,2 x 62 euro = 136,4 euro
Przyjmując kurs euro na poziomie 4,5 zł za jedno euro:
136,4 x 4,5 zł. = 613,8 zł.
a to oznacza:
309 zł. (cena tony węgla) + 613,8 zł. (koszt emisji) = 922,8 zł.