Żyrardów: kolejna zielona inwestycja. Miasto na jej realizację otrzymało ośmiomilionowe dofinasowanie.

Data publikacji: 24.08.2021

8 milionów złotych dofinansowania trafiło do Żyrardowa. Pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie brzegu Górnego Stawu, terenów zieleni wzdłuż Pisi Gągoliny i Skweru Inwalidów Wojennych.


Wzdłuż rzeki biec będzie ścieżka z drewnianych podestów, z tarasami oraz edukacyjnymi tablicami informacyjnymi. Tereny wokół stawu zostaną gruntownie oczyszczone. W tym rejonie oprócz nowych nasadzeń drzew i krzewów zamontowane zostaną specjalne maty wegetacyjne dla ptaków.


Ta zielona inwestycja realizowana będzie w ramach drugiego etapu projektu ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. Planowany termin jej zakończenia to grudzień 2022 roku.

Foto: Urząd Miasta w Żyrardowie

Autor: Łukasz Saptura