Rawa Mazowiecka: radni nie uwzględnili wniosku jednego z mieszkańców o zakazie segregacji sanitarnej

Data publikacji: 27.08.2021

W połowie maja do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wpłynął wniosek jednego z mieszkańców miasta, który postulował o pojęcie uchwały zakazującej segregacji sanitarnej. We wniosku rawianina czytamy, że nie wolno uzależniać pracy nauki czy podróży od – i tutaj cytat – „poddania się eksperymentowi medycznemu w strzykawce”, nie powinno się wymuszać testów czy wprowadzać paszportów szczepionkowych.
Na czwartkowej sesji Rady Miasta zajęto się wnioskiem, który ze względów formalno-prawnych musiał zostać odrzucony, ponieważ wykraczał on poza zadania i kompetencje rady:

wyjaśniała Katarzyna Kilińska, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała o nie uwzględnieniu wniosku o zakazie segregacji sanitarnej została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Autor: Łukasz Saptura